มหาสมุทรใต้

มหาสมุทรแห่งนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นมหาสมุทรที่ไม่มีใครอาศัยอยู่เลย แน่นอนว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยนะครับ แน่นอนว่ามหาสมุทรใต้อาจไม่มีใครไม่รู้จักชื่อนี้อย่างแน่นอน แต่ถ้าบอกว่าแอนตาร์กติกละก่อนรู้จักอย่างแน่นอน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก และเป็นที่สุดท้ายที่องค์การอุทกศาสตร์สากล นิยามให้เป็นมหาสมุทรเมื่อปี พ.ศ. 2543 แม้ว่าจะเป็นที่ยอมรับกันมาก่อนหน้านั้นในหมู่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการสมุทรศาสตร์นานแล้ว โดยในอดีต มหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรแปซิฟิก และมหาสมุทรอินเดีย มีขอบเขตไกลลงไปถึงทวีปแอนตาร์กติกา พื้นที่โดยรวม 20327000 ตร.กม.แนวชายฝั่งโดยรวมๆประมาณ 17968 กิโลเมตรเลยทีเดียวแน่นอนว่ารวม ทะเลอะมันด์เซน (Amundsen Sea) ทะเลเบลลิงส์เฮาเซน (Bellingshausen Sea) บางส่วนของช่องแคบเดรก (Drake Passage) ทะเลรอสส์ (Ross Sea) ส่วนเล็ก ๆ ของทะเลสโกเชีย (Scotia Sea) ทะเลเวดเดลล์ (Weddell Sea) และแควน้อยใหญ่อื่น ๆ ภูมิอากาศของทะเลและมหาสมุทรแห่งนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระหว่างอุณหภูมิระหว่าง 10 ถึง -2 องศาเซลเซียส พายุหมุนเคลื่อนตัวสู่ทิศตะวันออกไปรอบ ๆ ทวีป และมักมีความรุนแรงเนื่องจากอุณหภูมิที่ต่างกันมากระหว่างน้ำแข็งกับมหาสมุทรเปิด พื้นที่จากละติจูด 40° ใต้ลงไปถึงวงกลมแอนตาร์กติก มีค่าเฉลี่ยของความเร็วลมสูงที่สุดในโลก ในฤดูหนาว มหาสมุทรใต้จะหนาวเย็นจนเป็นน้ำแข็ง แผ่ไกลออกไปถึงละติจูด 65° ใต้ ของมหาสมุทรแปซิฟิก และ 55° ใต้ ของมหาสมุทรแอตแลนติก ทำให้อุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยลดลงต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส กระแสลมจากในแผ่นดินที่พัดต่อเนื่องสู่ชายฝั่งบางแห่ง ทำให้ชายทะเลนั้นปราศจากน้ำแข็งตลอดทั้งฤดูหนาว