มหาสมุทร แหล่งน้ำที่กว้างใหญ่ของโลก

มหาสมุทรเป็นชื่อเรียกของดินแดนทะเลขนาดใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่ปกคลุมพื้นที่ทั่วโลก มหาสมุทรนั้นปกคลุมพื้นที่ 3 ใน 4 ของผิวโลกหรือประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของโลก ในอดีตช่วงที่โลกกำลังก่อตัวขึ้นนั้น พื้นที่ผิวโลกยังคงไม่มีน้ำ มีเพียงแต่แผ่นดินร้อนๆ ลาวา กว้างใหญ่ สันนิฐานว่าในช่วงแรกเกิดวัตถุเช่น อุกกาบาต หรือดาวหาง พุ่งชนโลกนับครั้งไม่ถ้วน แรงชนก่อให้เกิดฝุ่นปกคลุมชั้นบรรยากาศโลกทำให้เกิดกลุ่มก๊าซระเหย เป็นน้ำตกลงมายังโลก คาดว่าปริมาณน้ำฝนตกลงมามีมากมายและทำอย่างนี้นับ ร้อยๆ พันๆ ปี น้ำฝนที่ตกลงมาบริเวณหลุมหรืออ่างกว้างใหญ่ทำให้มีปริมาณน้ำมากมายบนโลก

มหาสมุทรมีความกว้างใหญ่มากโดยเรียงจากมากไปหาน้อยตามพื้นที่ ได้แก่  มหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรอินเดีย มหาสมุทรใต้ และมหาสมุทรอาร์กติก ประกอบด้วยมวลน้ำเค็มกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ซึ่งนอกจากมหาสมุทรแล้วยังมีทะเลขนาดเล็กหลายแห่งที่อยู่บริเวณมหาสมุทรนั้นๆ มหาสมุทรนั้นกว้างใหญ่มากและมีความลึกมาก ประมาณ 4-5 พันเมตร บางจุดลึกถึง 10,000 เมตรเรียกว่าเป็นส่วนของร่องลึกก้นสมุทร แม้ว่ามหาสมุทรจะเกิดขึ้นมานานแล้ว แต่มีการสำรวจใต้มหาสมุทรเพียง 5 เปอร์เซนต์เท่านั้น

ใต้มหาสมุทรนั้นมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ ขึ้นอยู่กับสภาพความตื้นลึกของมหาสมทุรส่วนมากสิ่งมีชีวิตจะดำรงอยู่บริเวณเขตที่มีความลึกระหว่าง 100-1,000 เมตร หากระดับที่ลึกกว่า 2,000 เมตรลงไปนั้นจะมีสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันออกไป โดยนักสมุทรศาสตร์เชื่อว่ามีสิ่งมีชีวิตมากกว่านี้ในมหาสมุทรที่ยังไม่ถูกค้นพบ เนื่องจากบางจุดมีความลึกมากเกินกว่าจะสำรวจได้