มหาสมุทรบนโลก

โลกเรามีมหาสมุทรขนาดใหญ่อยู่ประมาณ 5 แห่ง ได้แก่ มหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรอินเดีย มหาสมุทรใต้ และมหาสมุทรอาร์กติก ซึ่งมีขนาดกว้างใหญ่และความลึกที่แตกต่างกันไป โดยแบ่งเป็นลำดับจากความกว้างมากที่สุดจนหาน้อยที่สุดดังนี้

มหาสมุทรแปซิฟิก เป็นมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดโดยครอบคลุมพื้นที่แผ่นดิน 1 ใน 3 ของแผ่นดินทั้งหมด คาดว่ามีความกว้างประมาณ 180 ล้านตารางกิโลเมตร และมีความยาวประมาณ 15,500 กิโลเมตรตามแนวยาววัดจากทะเลเบริงทางเขตอาร์กติกหรือขั้วโลกเหนือจนถึงฝั่งทะเลรอสส์ในเขตแอนตาร์กติกา ขั้วโลกใต้ มหาสมุทรแปซิฟิกประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่มากมาย และมีร่องลึกก้นสมุทรที่ลึกที่สุดในโลกอยู่ที่มาเรียนา มีความลึกถึง 10,911 เมตร

มหาสมุทรแอตแลนติก มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 มีพื้นที่ 106 ล้านตารางกิโลเมตรมีลักษณะเป็นรูปตัว S และแบ่งออกเป็นมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือและแอตแลนติกใต้ โดยชื่อของมหาสมุทรนั้นได้มาจากนิยายของชาวกรีกโบราณ มหาสมุทรแอตแลนติกนั้นมีความสัมพันธ์ของธรณีวิทยาคือ มีเขตแนวเทือกเขาใต้มหาสมุทรพาดเป็นแนวยาว สันนิฐานว่าในอดีตนั้นจุดเริ่มต้นของแผ่นเปลือกโลกแยกออกจากกันเกิดจากแนวเทือกเขาใต้ทะเลนี้

มหาสมุทรอินเดีย มีขนาดเป็นอันดับ 3 มีพื้นที่ประมาณ 73 ล้านตารางกิโลเมตร มีลักษณะเป็นเหมือนกับแอ่งขนาดใหญ่ เป็นที่อยู่ของเกาะที่ใหญ่ที่สุดถึง 4 เกาะ

มหาสมุทรใต้ หรือ มหาสมุทรแอนตาร์กติก เป็นมหาสมุทรบริเวณขั้วโลกใต้ซึ่งถูกตั้งให้เป็นมหาสมุทรในปี 2001 เนื่องจากพบว่ามีเขตน้ำที่กว้างใหญ่พอ มหาสมุทรแห่งนี้ส่วนใหญ่ถูกปกคลุมด้วยทวีปน้ำแข็งและสุดท้ายคือ มหาสมุทรอาร์กติก มีขนาดเล็กที่สุดครอบคลุมพื้นที่เพียง 14 ล้านตารางกิโลเมตรเท่านั้น ตั้งอยู่บริเวณเขตขั้วโลกเหนือ ซึ่งเป็นเขตพรมแดนระหว่างรัสเซีย แคนนาดา และเกาะกรีนแลนด์