สิ่งมีชีวิตใต้มหาสมุทร

ใต้มหาสมุทรหรือท้องทะเลมีสิ่งมีชีวิตมากมาย เช่น ปลาต่างๆ ที่เป็นทั้งปลาสวยงามและปลาสำหรับใช้เป็นอาหารของมนุษย์ รวมถึง แนวปะการัง พืชใต้ทะเล สัตว์เปลือกแข็งต่างๆอย่าง หอย ปู ในปัจจุบันแม้ว่าเราจะรู้คร่าวๆว่าใต้ท้องทะเลนั้นมีสัตว์ชนิดใดบ้าง แต่ความจริงแล้วการสำรวจสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลนั้นมีมากมายหลากหลายสายพันธุ์ที่ยังไม่ถูกค้นพบเนื่องจากมหาสมุทรนั้นกว้างใหญ่และมีความลึกมาก จะเป็นเรื่องยากที่จะสำรวจครบทั้งหมด ปัจจุบันมีเพียง 5 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่มีการสำรวจมหาสมุทร

สิ่งมีชีวิตใต้มหาสมุทรนั้นถูกแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆของมหาสมุทรดังนี้ ส่วนที่เป็นไหล่ทวีปจะเป็นพื้นราบลงไปตามแนวเฉลี่ยมีความลึกราว 1-500 เมตร ซึ่งเป็นส่วนที่แสงแดดส่องถึง ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่มีสิ่งมีชีวิตมากที่สุดคือ แนวปะการัง ปลาชนิดต่างๆ หอย ปู และสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ ส่วนต่อมาคือ ส่วนที่มีความลึกตั้งแต่ 500-2000 เมตร จะเป็นบริเวณที่แสงแดดจะส่องถึงน้อยบางครั้งจะเป็นแหล่งของ ปลาวาฬ ปลาน้ำลึก รวมถึงปลาฉลามขาว เป็นต้น

ส่วนต่อมาคือ ส่วนของพื้นมหาสมุทร เป็นส่วนที่แสงแดดส่องไม่ถึงและเป็นส่วนที่ลึกมากๆ ส่วนใหญ่จะมีสิ่งมีชีวิตจำพวกปลาที่มีสายพันธุ์มาจากปลาโบราณต่างๆ รวมถึง ปลาหมึกสายพันธุ์น้ำลึก ส่วนมากสิ่งมีชีวิตในส่วนนี้จะเป็นสัตว์เลือดเย็นเนื่องจาก อุณหภูมิของน้ำทะเลมีความเย็นมากและมีความดันมหาศาลสัตว์บางชนิดจึงมีการปรับตัวเพื่ออยู่ในความมืด

ส่วนสุดท้ายคือ ส่วนในความลึกของร่องลึก ซึ่งมีระดับความลึกตั้งแต่ 4000 เมตรลงไปเป็นส่วนที่มีสิ่งมีชีวิตน้อยมากเนื่องจากเป็นส่วนที่มีแรงดันมหาศาลและเป็นส่วนที่มีการสำรวจน้อยมากเนื่องจากการสำรวจนั้นต้องใช้เทคโนโลยีและความปลอดภัยสูงมาก